speaker-photo

Kombes Pol. M. Samsu Arifin, S.I.K., M.H.

Wadir Tipideksus Bareskrim POLRI